نتایج جستجو
  • شما نیوز: دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: متأسفانه تیراندازی در حوالی کرمانشاه که منجر به قتل یک شهروند شد صحت دارد اما ورزشکار متهم به قتل هنوز دستگیر نشده است