نتایج جستجو
  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: اینکه شرکت های بزرگ اقتصادی دنیا اهم از اروپایی، آمریکایی و آسیایی به این نتیجه رسیده اند که برای حضور در اقتصاد ایران باید به تحریم های خودساخته بی اعتنا باشند، نشان دهنده قدرت و توانمندی اقتصاد کشورمان و مقاومت ملت ایران است.