آلیسون
  • آدریان گفته می‌داند ذخیره بهترین دروازه‌بان دنیا در لیورپول است، اما اجازه استراحت را به آلیسون نخواهد داد.