آچاره
  • زندگی مدرن باعث شده که در کمتر خانه‌ای تلویزیون وجود نداشته باشد و اکثر مردم از این دستگاه در طول روز استفاده کنند. این دستگاه که سهم خوبی از زمان ما را به خود اختصاص داده، از در کنار هم قرار گرفتن چندین قطعه تشکیل شده و در صورت خرابی هر کدام از این قطعات عملکرد تلویزیون دچار اختلال می‌شود.

۱ |