آیس چاکلت
  • با بودن گرمای طاقت فرسا در این فصل باید از نوشیدنی های خنک بهرهگیری کرد در این فصل گرما آیس چاکلت از نوشیدنی های پر طرفدار هست، که در این مقاله طرز تهیه آن را آورده ایم.