ارشا اقدسی مجری شد
  • عوامل مستند مسابقه مهیج و جذاب «راهی شو» به زودی به دریاچه شهدای خلیج فارس شهر تهران می‌روند و تمامی امکانات و تفریحات متنوع این دریاچه در اختیار شرکت کنندگان این مسابقه قرار خواهد گرفت.