اعتبارات روستایی
  • علی زینی وند معاون سیاسی - اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان در نشست با دکتر بهزادشیری مدیرعامل و دکتر اکبر کشاورزیان عضو هیات مدیره و دیگر مدیران پست‌بانک‌ایران تأکید کرد: این بانک بهترین بانک همکار مجموعه استانداری برای جذب اعتبارات است.