اعصاب و روان
  • یکی از شیوه‌های مقابله با استرس و فشارهای روحی، داشتن تغذیه‌ی مناسب است.

  • یک روانپزشک و روان درمانگر گفت: افسردگی فصلی یکی از انواع اختلالات خلقی است که به صورت دوره‌ای در فصول سرد سال بیشتر در بین افراد دارای زمینه بیماری های روانی و عصبی،‌ مشاهده و در زمان وارونگی هوا که آلودگی به همراه دارد،‌ تشدید می شود.