امام جمعه آستانه اشرفیه
  • امام جمعه آستانه اشرفیه با بیان اینکه یکی از مشکلات خانواده ها و اقشار آسیب پذیر وکم درآمد جامعه بحث درمان است گفت: بیمه سلامت با ارایه دفترچه رایگان به قشر آسیب پذیر خدمات بزرگی دراین شرایط اقتصادی انجام داده است.