انحصار
  • پس از آغاز تحریم‌ها، صنعت خودرو دو سال بسیار سخت را پشت‌سر گذاشته است. باوجود اینکه عنوان می‌شد بسیاری از خودروهای داخلی با بیش از دو دهه ساخت داخل تا بیش از ۸۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ تولید به کمترین تیراژ خود رسید.

  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما نیوز):رییس‌جمهور افزود: ما نمی‌خواهیم به هر قیمت به رفاه برسیم و همواره شادی‌های خود را با دیگران تقسیم می‌کنیم چرا که معتقدیم انحصار در شادی‌ها فاجعه‌آفرین است.