اوراق تامین مالی
  • لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۹ در آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی (معادل ۱۰.۵ میلیون دلار)، نرخ ارز ۸۵۰۰ تومانی در بازار آزاد (جهت دریافت تعرفه واردات)، صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات، قیمت ۵۰ دلاری برای هر بشکه نفت، نرخ تعرفه ۵ درصدی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات سایر کالاها، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و واردات ۴۱.۵ میلیارد دلار کالا، بخشی از مفروضات اساسی لایحه بودجه پیشنهادی است.