اینترنت دانشجویان
  • بر اساس اطلاعات منتشر شده ترافیک کاربران رایگان نیست و تنها دسترسی به وب‌سایت برخی از دانشگاه‌های کشور رایگان شده است.

  • به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. ترافیک دانشجویان رایگان نشده، بلکه دسترسی به سایت‌های دانشگاهی رایگان شده و به همین دلیل درصورت مراجعه دانشجویان به سایت‌های دیگر، از حجم اینترنت آنها کم می‌شود.