بارش های پراکنده
  • امروز بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید در شرق کردستان وکرمانشاه، سواحل خزر، دامنه‌های زاگرس مرکزی، در استان‌های اصفهان و لرستان، تهران و زنجان پیش‌بینی می‌شود.