بازارچه میوه
  • مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم گفت: دو بازارچه جهت عرضه مستقیم میوه و تره بار به منظور ایجاد تعامل بین فروشنده و مصرف کننده میوه و همچنین ایجاد تعادل قیمت در بازار در آینده نزدیک در شهر قشم راه اندازی خواهد شد.