بازداشت طبری
  • آیا خرید از بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) زمین‌خواری است؟ نقش این‌جانب در کجای سناریوی ساختگی آقایان در زمین لواسان قرار دارد؟