بهاره رهنما حامله شد
  • بهاره رهنما بازیگر با سابقه سینما است. ساره بیات با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش خبر بارداری بهاره رهنما را داد. بهاره رهنما هنور صحت این خبر را تائید یا تکذیب نکرده است.

۱ |