بیمه تعاون
  • عضو هیأت مدیره بیمه تعاون، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران را حاصل اعتماد این افراد به روند فعالیت شرکت و نیز آینده آن دانست.

  • یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون مصمم است تا میزان حق بیمه تولیدی این شرکت را از ۱۰ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ برساند؛ یعنی ۷۱ درصد بیشتر از پارسال. هدف گسترش پرتفوی بیمه‌ای مناسب و دستیابی به رشد بیشتر در پایان امسال اعلام شده و برآورد می‌شود که رتبه بیمه تعاون در سال جاری بهبود پیدا کند و سهم این شرکت از بازار به بیش از یک درصد برسد.

  • صنایع‌دستی یادگار ارزشمند تاریخی است که عمری کهن در ایران دارد؛ چنانکه بسیاری از کشورها ایران را با صنایع‌دستی نظیر فرش، گلیم، گبه، معرق و... می‌شناسند. امروزه صیانت از صنایع‌دستی به‌عنوان گنجینه‌های ارزشمند تاریخی نه‌تنها وظیفه ملی است، بلکه رونق تولید و توسعه تجارت این هنر-صنعت منجر به شکوفایی اقتصاد خواهد شد.

  • نسبت توانگری مالی شرکت بیمه تعاون در سال ۱۴۰۰ روی عدد ۱۳۷ تثبیت شده است.

  • سرپرست بیمه های مسئولیت بیمه تعاون به عنوان دبیر دوم کارگروه مسئولیت سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

  • خسارتی که بیمه تعاون در اردیبهشت‌ماه سال جاری پرداخت کرد، مبلغی بالغ‌بر ۴۵ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان شناسایی شد.

  • یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون مصمم است تا میزان حق بیمه تولیدی این شرکت را از ۱۰ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ برساند؛ یعنی ۷۱ درصد بیشتر از پارسال. هدف گسترش پرتفوی بیمه‌ای مناسب و دستیابی به رشد بیشتر در پایان امسال اعلام شده و برآورد می‌شود که رتبه بیمه تعاون در سال جاری بهبود پیدا کند و سهم این شرکت از بازار به بیش از یک درصد برسد.

  • ترکیب سرمایه گذاری های شرکت بیمه تعاون در شش ماهه ۱۴۰۰ بررسی شد.

  • "وتعاون" از فروش حق بیمه در مقایسه با فروردین‌ماه با افزایش ۲۷ درصدی روبه رو شد که بیشترین درآمد آن به بخش بیمه «ثالث – اجباری» با ۲۵ میلیارد و ۳۹۴ میلیون تومان تعلق گرفت.

  • شرکت ساویز در پی رضایتمندی کارکنان خود از خدمات بیمه تعاون، از این شرکت تقدیر کرد.