تجاوز به دختر نوجوان
  • دختر نوجوان گفت: من در راه مدرسه با متهم آشنا شدم و آن روز هم قرار بود با هم فقط حرف بزنیم، اما او من را به پارک برد و دوستانش را خبر کرد که بیایند و من را مورد آزار قرار دهند. من جثه ریزی دارم و اصلا زورم به آن‌ها نمی‌رسید با اینکه می‌دیدند من گریه و التماس می‌کنم، توجهی نکردند. متهم حتی کمک نکرد که از دست آن‌ها نجات پیدا کنم. بعد از این اتفاق بود که فهمیدم او به‌عمد من را به آنجا کشانده است.

  • دختر نوجوان آمریکایی که به مدت 9 ماه در اسارت جنسی یک مرد شیطان صفت قرار داشت سرانجام با تلاش پلیس این کشور نجات یافت.

  • دو پسر نوجوان آمریکایی که دختری 15 ساله را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند به دلیل سن کم مشمول آزادی مشروط شدند.