تجاوز مرد فالگیر به دختر خواهرزن
  • متهم: این اتهام را قبول ندارم، این حرف‌ها دروغ است؛ خانواده زنم می‌خواستند من برای زنم ماشین بخرم و، چون نخریدم، این‌طور به من تهمت زدند. این حرف‌ها دروغ است، من آدم زحمت‌کشی هستم. در این هنگام قاضی گفت: اقوامت تأیید کردند برایشان جادوگری می‌کردی و ورد می‌نوشتی و رمالی و جن‌گیری می‌کردی آیا این را که مدعی جن‌گیری هستی هم تکذیب می‌کنی؟