تجمل گرایی
  • هوشنگ گلمکانی منتقد برجسته سینما در نقد سریال نمایش خانگی «دل» از منوچهر هادی کارگردان این سریال گفت: نمایش این همه تجمل در سریال «دل» بی‌رحمانه است؛ مردم در تامین معیشت عادی زندگی‌شان ناتوان هستند.

  • در حالیکه هفته‌ها از پذیرش استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری می‌گذرد، انتخاب سرپرست و فرآیند انتخاب شهردار با حاشیه هایی، چون استخدام‌های دقیقه نودی همراه بود که شهردار جدید نیز درگیر آن شده است.

  • یکی از مهمترین عواملی که در نوع پوشش و تجمل گرایی اثرگذار بوده، مد و طرح‌های موجود در بازار است و آنچه که برای فعالان اقتصادی در حوزه پوشاک اهمیت اول را دارد، تنها درآمد زایی بیشتر و کسب سود بوده و کمتر توجهی به عواقب ناگوار بازار آشفته داخلی دارند.