تحقق اهداف
  • بهزاد کرمی مدیر بازاریابی و فروش خارجی (معاونت بازرگانی) ذوب آهن اصفهان؛ که در غرفه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران حضور داشت ضمن تشکر به تمامی همکاران ذوب‌آهنی که در سال های اخیر علی رغم مشکلات مختلف به تولید پرداخته و چرخ های صنعت را در این شرکت به حرکت درآورده اند به ارزیابی شرایط فعلی فروش و صادرات ذوب آهن اصفهان پرداخته، یادآورشد: مهم ترین مشکل فعلی ما کمبود مواد اولیه آهن دار است و گرنه ظرفیت تولید بیش از مقدار تولید فعلی است.

  • در این گزارش به بررسی پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی پرداخته شده و ارزش روز پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی محاسبه شده است. و در نهایت NAV شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد وپترو (، روند سودآوری شرکت طی سال های اخیر، نمودار قیمتی سهم طی 5 سال اخیر، بررسی ارزندگی سهم و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

  • جلسه مشترک سرپرستی مدیریت شعب البرز و مدیران ارشد شرکت تدبیر اقتصاد مجد با موضوع وصول مطالبات، اعتبار سنجی، نظارت بر مصرف و پیگیری و وصول مطالبات برگزار شد.

  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): سخنگوی دولت گفت: رییس جمهور شخصا در ماجرای تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات ورود کرده است.