تعطیلی دیر هنگام مدارس
  • معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: اگر برآورد این بود که شاخص آلودگی هوا به ۱۵۰ می رسد از ۴۸ ساعت قبل تعطیلی مدارس را اعلام می کردیم ولی نقد به اعلام دیرهنگام وارد است.