تغذيه
  • اولین تلویزیون اینترنتی ویژه غذا و تغذیه دوشنبه ۲۵ اسفند همزمان با بزرگداشت روز جهانی رژیم درمانگر با حضور آقای دکتر جلال الدین میرزای رزاز رییس انجمن تغذیه ایران، خانم مهندس دلاوری مدیر شبکه، اعضای محترم هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران و شماری از کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستانها افتتاح شد.