تیم وزارت بهداشت
  • سخنگوی گمرک ایران گفت: کارکنان وزارت بهداشت از ۱۵ روز پیش در مرزها مستقر شده اند و پس از معاینه، افرادی که مشکوک هستند را به قرنطینه هدایت می‌کنند.