جذابیت

  • لبخند زدن به مردم باعث می‌شود که بسیار دوستانه به نظر برسید و هر جا می‌روید، مردم فوراً شما را دوست داشته باشند. البته لبخندتان نباید ساختگی باشد، بلکه باید واقعاً نشان ‌دهد که آماده یک تجربه عالی از ملاقات با دیگران هستید.

  • فارغ از خوب یا بد بودن، بعضی ویژگی‌ها وجود دارد که در محبوبیت و جذابیت افراد تاثیر بسزایی دارد و گاهی افراد ناخودآگاه یا کاملا دانسته آن را به کار می‌بندند تا تصویر بهتری از خودشان بسازند.

  • در این مطلب در مورد نشانه‌هایی توضیح دهیم که شاید تاکنون توجه خاصی به آنها نداشته اید؛ نشانه‌هایی که ثابت می‌کنند شما بسیار محبوب‌تر و جذاب‌تر از آنچه هستید که خودتان تصور می‌کنید!

  • هر فرهنگی استانداردهای زیبایی خاص خودش را دارد. آنچه که یک بازیگر هالیوودی را جذاب می کند ممکن است در آفریقا نشانه عدم جذابیت باشد.

۱ |