جمعه عید فطر است
  • ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد رویت ماه در روز چهارشنبه بسیار دشوار است و پنجشنبه اخرین روز ماه رمضان و احتمالا جمعه عید فطر است

۱ |