خانه رو
  • تهیه مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد، برای برخی از گروه‌های جامعه به یک چالش تبدیل شده است و در این میان خانوارهای روستایی آسیب‌پذیرترند؛ چرا که سطح درآمد این افراد اجازه بازسازی و مقام‌سازی واحدهای مسکونی را به آن‌ها نمی‌دهد. واحد‌های مسکونی که عموماً به‌دلیل شرایط خاص جغرافیایی، بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از سوانحی مانند سیل و طوفان قرار دارند. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تسهیلاتی را در نظر گرفته تا روستاییان کشور بتوانند با مقاوم‌سازی و بهسازی واحدهای مسکونی خود، تا حد ممکن آن را از آسیب‌های سوانح طبیعی حفظ کنند.