خوابگاه
  • معاون آموزشی وزیر علوم درباره نحوه برگزاری آموزش‌ها در ترم آتی خبر داد.

  • وقتی شواهد و قرائن، مؤید ندیده شدن ایران در اسکار است، بهترین زمان بود برای آنکه فیلمی انتخاب شود که حرف‌ها و بغض‌های چهل ساله این مردم و ظلم‌هایی که از سوی بدخواهان، به آنها رفته را فریاد می‌زند.

  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس در درگیری‌های سال 88 با خویشتن‌داری برای حفظ امنیت مردم ایستاد.

۱ |