خیانت مرد زن دار
  • خدایا کمکم کن تا خیانت شوهرم را فراموش کنم چون اینطورى نمى‌توانم با او زندگى کنم و آن زنی را که با زندگى من بازى کرد ببخشم. مدت‌هاست که از زندگی‌ام هیچ لذتی نمی‌برم.