دارالترجمه

  • یکی از مراحل دریافت ویزا، ترجمه مدارک توسط یک دارالترجمه رسمی است. در این مقاله به نکات مهمی اشاره می‌کنیم که با دانستن آن در زمان🕒 و هزینه💲 خود صرفه‌جویی کنید

  • اگر می‌خواهید به ایتالیا سفر یا مهاجرت کنید یا این‎‌‌که می‌خواهید امور قانونی و حقوقی را در کشور ایتالیا انجام دهید، باید به فکر ترجمه رسمی اسناد و مدارک‌تان به زبان ایتالیایی باشید. برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک، راهی جز مراجعه به دارالترجمه ایتالیایی ندارید! اما منظور از دارالترجمه ایتالیایی چیست؟ دارالترجمه ایتالیایی چه جایگاه قانونی در کشور داردا؟ آیا برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک‌مان، می‌توانیم به هر دارالترجمه‌ای مراجعه کنیم؟

۱ |