درمان کهیر
  • بهترین درمان کهیر علامتی، یک آنتی هیستامین غیر خواب آور H1 است. مصرف داروهایی که مدت اثر طولانی دارند برای بیماران آسان تر است.

  • بهتر است همواره به دنبال یک عالت باشیم یا حداقل کهیر را در یک گروه طبقه بندی کنیم. در مواردی که علت، یک آلرژی است باید از محرک ها اجتناب کرد. در کهیرهای فیزیکی و کولینرژیک تا جایی که امکان دارد باید محرک ها را به حداقل رساند.