دلالان خودرو
  • ثبت نام خودرو با هر زحمتی در سایت های فروش خودروسازان، تحویل گرفتن خودرو با تاخیر و یا بدون تاخیر، آگهی در یکی از سایت های اینترنتی و سرانجام فروش خودرو با چندین میلیون تومان سود. این کاری است که بسیاری از افراد امروز اشتیاق بالایی برای انجام آن دارند. یک فرهنگ دلالیسم که متاسفانه از در چند سال اخیر دامان بازار خودرو را گرفته است و در مقابل هر سدی نیز مقاوت می کند.