دل آلی
  • دله الی تایید کرد که از جدایی کریستین اریکسن از تاتنهام و انتقالش به میلان در پنجره نقل و انتقالات ژانویه بسیار ناراحت شده و جای خالی این بازیکن را در تیم احساس می کند.