رادیو بازنشسته
  • پنجمین قسمت از مجله رادیویی "رادیو بازنشسته؛ آوای تجربه" به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد و روی سایت این صندوق به نشانی cspf.ir قرار گرفت.