راه تشخیص کرونا
  • رئیس انیستیتو پاستور ایران با بیان اینکه گروه‌های مختلفی در حال حاضر در دنیا مشغول کارهای تحقیقاتی برای تولید واکسن کرونا هستند گفت: انتظار داریم این واکسن طی یک تا ۲ سال آینده به دست ما برسد.