زیره
  • مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای فرآیند تحویل قراردادهای آتی زیره سبز سررسید آبان ماه ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

  • مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که وجه تضمین اضافی قراردادهای آتی زعفران نگین کاهش و وجه تضمین قرارداد آتی زیره سبز تغییر می کند.

  • مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که در ترکیب وجه تضمین قرارداد آتی زیره سبز تغییراتی ایجاد می شود.

  • در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مشتقه بورس کالای ایران معامله گران تعداد ۴۰۷ هزار و ۸۴۰ قرارداد آتی زعفران و زیره سبز را به ارزشی بیش از ۷۱۹۳ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال منعقد کردند که آمارها حاکی از آن است حجم و ارزش قراردادها در بازار مشتقه با رشد ۹۸ و ۱۴۵ درصدی نسبت به هفته پیش از آن همراه بود.

  • مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که در ترکیب وجه تضمین قرارداد آتی زیره سبز تغییراتی ایجاد می شود.

  • در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مشتقه بورس کالای ایران انعقاد بیش از ۳۵۶ هزار و ۹۰۰ قرارداد به ارزش ۵۷۳۸ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال به ثبت رسید.

  • در جریان معاملات هفته گذشته بازار مشتقه بورس کالای ایران معامله گران تعداد ۲۸۵ هزار و ۵۸۹ قرارداد آتی زعفران و زیره سبز را به ارزشی بیش از ۴۷۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال منعقد کردند که این آمار به ترتیب از نظر حجم و ارزش معاملات در مقایسه با هفته پیش از آن با رشد ۳۷ و ۴۴ درصدی همراه بود.

  • بر اساس آخرین آمارهای بورس کالای ایران، طی 12 روز سپری شده از آغاز معاملات زیره سبز در بورس کالا، بیش از 34 تن از این محصول کشاورزی در قالب گواهی سپرده کالایی معامله شده است.

  • در جریان معاملات هفته گذشته بازار مشتقه بورس کالای ایران معامله گران بر پایه زعفران نگین و رشته ای و همچنین زیره سبز بیش از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ قرارداد آتی منعقد کردند و ارزشی بیش از ۴۴۱۸ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال را رقم زدند.

  • عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که با طراحی برنامه های مناسب برای عرضه انواع محصولات کشاورزی در بورس کالا، پنجره جدیدی در اقتصاد کشاورزی ایران در حال باز شدن است که آغازگر این حرکت عرضه زعفران بود و امروز به زیره سبز رسیده و به زودی شاهد ورود کالاهای مهم کشاورزی به بورس خواهیم بود.