سازمان بورس و اوراق بهادار
  • سومین جلسه میز صنعت با میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و حضور مدیران عامل نیروگاه های تولید برق و همچنین مدیران سندیکای تولیدکنندگان برق کشور برگزار شد و در آن دغدغه های فعالان این صنعت و راه کارهای پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی وپیرو مطالعات صورت گرفته؛ هیات مدیره سازمان بورس؛متقارن سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن را مصوب کرد.

  • یک کارشناس بازار سرمایه، راه نجات بورس در وضعیت فعلی را هدایت پول های فریز شده خارج بازار به داخل بازار سرمایه در کنار کاهش نرخ بهره دانست.

  • مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران گفت: طبق ابلاغیه شماره 12020187 مورخ 13 / 02 / 1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در اوراق اختیار فروش تبعی تغییر کرد، بطوریکه مطابق این ابلاغیه، صندوق های سرمایه گذاری، مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان 50 درصد از حجم هریک از اوراق تبعی منتشره هستند، مشروط بر آنکه سرمایه گذاری صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه بیش از 5 درصد ارزش کل دارایی های صندوق نشود.

  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵۰درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره با شروط مشروحه در اطلاعیه درج شده هستند.

  • مدیرعامل بورس تهران بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۳+۷ را یکی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه بازار سرمایه و حمایت از بورس عنوان کرد و تاکید داشت که این موضوع می تواند تقویت طرف تقاضا را به دنبال داشته و رشد بازار سهام را نوید دهد.

  • یک تحلیلگر بازارهای مالی، تصویب بسته پیشنهادی سازمان بورس تحت عنوان ۷+۳ را تغییر نگاه قوای سه‌گانه به بازار سرمایه به عنوان بازاری اثرگذار در اقتصاد ملی ارزیابی کرد.

  • مدیرعامل بورس تهران بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۳+۷ را یکی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه بازار سرمایه و حمایت از بورس عنوان کرد و تاکید داشت که این موضوع می تواند تقویت طرف تقاضا را به دنبال داشته و رشد بازار سهام را نوید دهد.

  • مدیرعامل بورس تهران بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۳+۷ را یکی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه بازار سرمایه و حمایت از بورس عنوان کرد و تاکید داشت که این موضوع می تواند تقویت طرف تقاضا را به دنبال داشته و رشد بازار سهام را نوید دهد.

  • انتشار اوراق تبعی یا همان بیمه نامه سهام، مناسب ترین راهکار برای اطمینان خاطر سهامداران به ویژه سهامداران خرد خواهد بود و ریسک سهام را کاهش خواهد داد. پیشنهاد می شود انتشار اوراق تبعی به صورت یک الزام در دستور کار ناشران بازار سرمایه قرار گیرد.