سردی پاها
  • سردی پاها و بی حس شدن در فصل سرد سال طبیعی است اما احساس این عارضه در روزهای گرم می تواند نشانه ای از بیماری باشد. این احساس سردی گاهی حتی با پوشاندن پاها هم رفع شدنی نیست.

  • بسیاری از ما تجربه سردی دست و پا و بی حس شدن آنها در فصل زمستان را داریم. اما وجود دائمی این عارضه و یا سرد شدن انگشتان دست و پا در فصل گرما شاید نشانه ای از بیماری باشد. اکثر مردم در بسیاری از مواقع در زندگیشان،سردی پا را حس کرده اند برخی علل موقت و بی ضرر هستند اما بعضی دیگر میتوانند نشان دهنده شرایط جدی تر مربوط به سلامتی را نشان میدهند.