سعید مراغه‌چیان
  • پیشکسوت باشگاه استقلال گفت: کجا سابقه داشته استقلال نه مدیرعامل داشته باشد و نه سرمربی؟ خب چرا تیمی که چنین شرایطی دارد، باید تمام بازی‌هایش را ببرد؟