سندرز
  • برنی سندرز از ادامه رقابت برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا انصراف داد.

  • به دنبال پیشتازی برنی سندرز در نظرسنجی‌های اخیر، دونالد ترامپ اعلام کرد حزب دموکرات هرگز اجازه نخواهد داد که او در انتخابات پیروز شود.