سنگ ورقه ای
  • از جمله سنگ هایی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، انواع سنگ ساختمانی است. مجموعه سنگ نجفی به توزیع انواع سنگ ها از جمله سنگ های لاشه، مالون، کوهی و ورقه ای می پردازد. در صورت خرید هر یک از انواع سنگ با این مجموعه تماس بگیرید. در این متن ما شرایط کلی خرید از این مجموعه را توضیح داده ایم.