سهامداران خودرو
  • معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران گفت: بازارگردان نماد خودرو مورد تایید شرکت بورس تهران نیست و پیگیری لازم برای رسیدگی به این تخلف انجام می شود.

۱ |