شرکت اتوبوس کانادا
  • شرکت اتوبوس کانادا اعلام کرد که خدمات خود را در این کشور پس از حدود یک قرن به طور دائم متوقف کرده است زیرا در طول دوران همه گیری کرونا تقاضا برای حمل و نقل عمومی کاهش یافته است.

۱ |