شهرام
  • عکسی از شهرام پوراسد (مهدی سریال ستایش) و همسرش به همراه پانته آ بهرام را می‌بینید.

  • صنعت خودروی ایران چه در بحث تولید داخل و چه در حوزه واردات در چند وقت گذشته با تلاطماتی همراه بوده است. در‌حالی‌که براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک، واردات خودرو در ماه ابتدایی امسال با کاهش روبه‌رو بوده که بررسی این موضوع در این برهه حساس که طرح ساماندهی بازار خودرو نیز در کمیسیون صنایع و‌معادن مجلس در حال بررسی است، اهمیت بسزایی دارد.

  • شهرام جزایری، یکی از محکومان مشهور اقتصادی در ایران می‌گوید که به دنبال تأسیس «بانک جهانی شهرام» است که قرار است بازارهای بین‌المللی را نیز پوشش بدهد.

۱ |