شوخی نامتعارف
  • در شبکه های اجتماعی شایعه شده است با توجه به شوخی های نامتعارف در این سریال که باعث نارضایتی بعضی مخاطبان این سریال شده است که در سری های قبل این شوخی های نامتعارف وجود نداشت، احتمال می رود این سریال توقیف شود.