شورای تامین مالی و سرمایه گذاری
  • اولین نشست «شورای تامین مالی و سرمایه گذاری» دبیرخانه شورایعالی با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله) برای نامگذاری سال ۱۴۰۰ بنام «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» و سیاست های دولت تدبیر و امید و به منظور تبادل نظر و سیاستگذاری برای حمایت مالی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.

۱ |