شپش
  • تخمین زدن دقیق اینکه چه تعداد افرادی سالانه شپش سر می گیرند، سخت است. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری (CDC) تخمین می زند که ...

  • وقتی صحبت از شپش به میان می آید اکثر ما تصویر دوران قدیم و افرادی با لباس های کهنه و سر و صورت کثیف را مجسم می کنیم که لباس و سر آنها دارای شپش است. اما واقعیت این است که شپش حشره ای است که همچنان در جامعه های پیشرفته هم توانسته به زندگی انگلی خود ادامه دهد.

  • وقتی صحبت از شپش به میان می آید اکثر ما تصویر دوران قدیم و افرادی با لباس های کهنه و سر و صورت کثیف را مجسم می کنیم که لباس و سر آنها دارای شپش است. اما واقعیت این است که شپش حشره ای است که همچنان در جامعه های پیشرفته هم توانسته به زندگی انگلی خود ادامه دهد.

  • شپش ها حشرات بسیار ریزی هستند که از بدن انسان تغذیه می کنند. این حشرات لابه لای موی سر پنهان شده و از فردی به فرد دیگر منتقل می گردد. شپش موی سر بیشتر در کودکان دیده می شود و به راحتی قابل درمان است. با علائم شپش سر آشنا شوید.

  • علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت موظف به عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس است.

  • بسیاری افراد پس از بافتن ذره های کوچک شپش روی سر خود یا فرزندشان دچار ترس و نگرانی شدیدی می شوند و حتی از مراجعه به پزشک امتناع می کنند.

  • نشست دوجانبه معاون وزیرامورخارجه کشورمان و هیئت چینی پایان یافت.

۱ |