شیر سویا
  • نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد، مصرف منظم شیر لبنی در دوران کودکی با افزایش قد در سال‌های نوجوانی در ارتباط است؛ در حالی که نوشیدن شیر‌های غیرلبنی مانند شیر بادام یا شیر سویا چنین اثری ندارد.