صنعت مخابرات
  • تقاضاهای مشتریان با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان افزایش‌یافته است و صنعت مخابرات نیز از این قاعده، مستثنی نیست. مشتریان در زمانه بحرانی و نامشخص انتظار خدمات چندکاناله و ارتباطات فوری را دارند. آن‌ها همچنین خواهان اتصال‌ داده‌ای یکپارچه‌تر و پرسرعت‌تر و حل سریع‌تر مشکلات شبکه هستند.

  • مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: حدود ۸۰ درصد امکانات صنعت مخابرات، داخلی است و آمادگی لازم برای استفاده از تولیدات داخل در ۲۰ درصد باقیمانده نیز وجود دارد.