طالع بینی
  • طالع بینی (Divination) در واقع به معنای بررسی و تطبیق حالت ستارگان، خورشید، ماه و ... در لحظه تولد است که از طریق آن ویژگی های شخصیتی فرد مشخص شده و روند کلی و اتفاقات زندگی فرد تحت تأثیر قرار می گیرد.

  • "طالع‌بینی" یک دانش باستانی و پرطرفدار است که همچنان شواهد کافی برای اثبات آن از منظر علم وجود ندارد. اما با این وجود این دانش باستانی همچنان علاقه‌مندان فراوانی را سرگرم می‌کند.

  • کمتر از یک ماه بعد از جشن خودکفایی تولید گندماست و بانک کشاورزی از تولیدکنندگان نمونه کشاورزی تقدیر میکند.